Vandeurzen belooft 40 extra opvangplaatsen voor jongeren in een crisissituatie in 2015.

08/10/2014

Op vraag van onder andere Vlaams Volksvertegenwoordigers Martine Taelman (Open Vld), bevestigt minister Vandeurzen dat jongeren in een crisissituatie inderdaad niet thuishoren in een cel, zoals recent enkele malen gebeurde. Tot tevredenheid van Taelman beloofde de minister ernstig te werken aan de aanbodzijde van opvangplaatsen. Zo wordt elk jaar een half miljoen euro uitgetrokken voor samenwerking met psychiaters en komen er in 2015 40 extra opvangplaatsen in gemeenschapsinstellingen. Tenslotte zijn er enkele stedelijke projecten, goed voor 1.2 miljoen euro , die ook voor 50 extra plaatsen zullen zorgen, zij het dan voor zware hulpgevallen. Tenslotte belooft de minister het nieuwe decreet over integrale jeugdhulp (met een unieke toegangspoort voor jongeren) en de intersectorale samenwerking te evalueren.

Martine Taelman drong echter nog aan bij de minister om vlug een overleg te organiseren met de jeugdrechters: “De aangekondigde maatregelen zijn welkom maar niet snel genoeg. Als er zich morgen een nieuwe crisissituatie voordoet, moeten de jeugdrechters duidelijk weten welke oplossingen voorhanden zijn. Jeugdrechters moeten in staat gesteld worden om jongeren in crisissituaties door te verwijzen naar geschikte opvangplaatsen op maat van de jongere. “

Lees ook

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer

3,4 miljoen euro extra voorzien voor Impulseo voor 2018

artikel

Stopzetting uitbetalingen Impulseo

Tijdens de plenaire vergadering van 25 oktober jl., uitte Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) haar ongerustheid over de stopzetting van uitbetalingen binnen het Impulsfonds. Zij kaartte aan dat Impulseo-steunpunten destijds werden opgericht om huisartsen aan te moedigen zich in regio’s te vestigen waar er een tekort aan huisartsen was. Daarna is er ook een administratieve ondersteuning gekomen voor huisartsen, voor zowel groeps- als solopraktijken.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info