Minister Vandeurzen neemt afstand van communicatie VAPH over rechtszaken door personen met handicap.

Recent verzette het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) zich ertegen dat burgers een opvangplaats proberen te bekomen via een rechtszaak. Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) vindt dat de wereld op zijn kop. “Het is de Vlaamse overheid die deze mensen in de problemen bracht door een tekort aan opvangplaatsen in de zorgsector. Wanneer deze mensen nu hun burgerrechten laten gelden en naar de rechtbank stappen, is het niet de taak van een overheidsagentschap om dit te veroordelen. Ik wil dan ook graag van de minister weten in welke mate een administratie mensen die toch vaak vanuit pure wanhoop naar een rechtbank gaan om zorg af te dwingen, dit via een persmededeling moreel mag veroordelen.”

Daarop bevroeg Taelman tijdens de commissie welzijn de verantwoordelijke minister Vandeurzen over zijn standpunt hierin. Tot haar tevredenheid deelt de minister haar mening. Taelman zegt: “De minister heeft duidelijk afstand genomen van de morele veroordeling door het VAPH van de mensen die een rechtszaak aanspannen. Iedereen heeft het recht om naar de rechtbank te gaan. Maar in een ideale wereld zouden deze mensen niet naar een rechtbank hoeven te stappen. Het beleid moet een structureel antwoord bieden op deze uitdaging en zodoende vermijden dat mensen hun toevlucht moeten nemen tot de rechtbank. Open VLD is dan ook opgetogen over de bijkomende middelen die zullen worden vrijgemaakt en de bijsturingen die er op het terrein zullen gebeuren, aldus nog de minister.”

In concreto wil de regering minstens 300 miljoen euro uittrekken over de legislatuur, met volgend jaar bijkomend 40 miljoenstructureel.

Tenslotte was Martine Taelman nog achterdochtig over het feit dat Minister Vandeurzen zo sterk inzet op de ‘vermaatschappelijking’ van de zorg. “Moeten binnenkort nichtjes of neven gaan zorgen voor een zieke tante?”

Op basis van de evaluatie van de regionale prioriteitencommissies zullen er bijsturingen komen, antwoordde de minister. Hij stelt duidelijk dat vermaatschappelijking van de zorg niet betekent dat de overheid zijn verantwoordelijkheid afstoot, maar eerder tot doel heeft de personen met een handicap en hun omgeving te ondersteunen om te komen tot inclusie in de maatschappij. Hij erkent dat we dat vandaag nog niet bereiken.

Open VLD stelt dat ze zich kan inschrijven in die definitie van vermaatschappelijking van de zorg. “Doelstelling moet zijn dat iedere persoon met een handicap de voor hem/haar en zijn omgeving meest aangepaste oplossing vindt op maat en dat deze oplossing mee kan evolueren in functie van de gewijzigde noden en behoeften”, aldus nog Taelman.

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info