31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Het Jaarverslag Jeugdhulp 2016 vermeldt dat de minderjarige vrager van een persoonlijkeassistentiebudget (PAB) gemiddeld 5 jaar moet wachten op de toekenning van een budget. Bovendien werden in 2014 werden slechts 14 PAB’s toegekend: aan één minderjarige met een wachttijd gedurende één jaar, aan zeven minderjarigen met een wachttijd tussen de 1 en 5 jaar, aan 4 minderjarigen met een wachttijd tussen 6 en 10 jaar en aan 2 minderjarigen die al meer dan 10 jaar wachten op een budget. Deze cijfers waren voor Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) de aanleiding om bevoegd minister Vandeurzen naar cijfers te vragen, opgesplitst per provincie.

Hieruit bleek dat op 32 december 2016, over alle provincies samen, 810 jongeren minder dan 5 jaar aan het wachten zijn op een PAB, 235 jongeren wachten tussen de 6 en de 10 jaar, en 128 jongeren wachten tussen de 11 en de 15 jaar. Bovenover zijn er nog eens 18 minderjarigen die sinds 16 - 17 jaar wachtten op een persoonlijke assistentiebudget.
Martine Taelman : “Een deel van deze mensen zijn wellicht ondertussen al niet meer minderjarig. Ik durf aannemen dat vele van deze jongeren ondertussen één of andere vorm van ondersteuning krijgen, maar misschien onder een vorm die meteen hun voorkeur wegdraagt (of die van de ouders). De keuze voor de vrijheid van een PAB is niet hetzelfde als een plaats krijgen in een instelling. En misschien komt niet iedereen in aanmerking, maar er moet toch een manier zijn om deze mensen sneller uitsluitsel te geven.Zelfs een gemidelde van 5 jaar is veel te lang.”

gemiddeld budget  37.935 euro per persoon. 20 miljoen euro nodig voor inhaalbeweging.

Het gemiddelde toegekende budget per minderjarige bij het uitbreidingsbeleid van 2017 bedraagt 37.935 euro. Wanneer we dit als richtbudget nemen voor de 381 minderjarigen (= 235 + 128 + 18) die langer dan 5 jaar op een PAB wachten, dan betekent dit een geraamd bedrag van 14.453.235 euro om aan hen allemaal een PAB toe te kennen. Voor de 146 minderjarigen (=128 + 18) die langer dan 10 jaar op een PAB wachten, komt dit op een geraamd bedrag van 5.538.510 euro. Samen maakt dat 19.991.745 euro. De overheid zou dus een (overschatte) raming van 20 miljoen euro moeten vrijmaken om al deze jongeren te helpen.

Taelman” Op het eerste zicht is dit een enorme som, maar dit moet je afzetten tegen wat de jongere in kwestie nu krijgt. Een plaats in een instelling, bijvoorbeeld, komt gewoonlijk veel duurder uit. Waarom dan niet flexibel zijn en de keuze van de ouders of de minderjarige inwilligen? Ik houd hierover graag opnieuw een debat.

 

Lees ook

Maatschappij verdient ook bescherming

artikel

Vandaag (28 maart 2018) werd in het Vlaams Parlement andermaal gedebatteerd over het tekort aan opvangplaatsen voor delinquente jongeren. In onderstaand interview verneemt u de mening van Martine Taelman hierover.

https://youtu.be/a_UE5VXPqhU 

 

 

Lees meer

Dertien zelfdodingen in Belgische gevangenissen in 2017

artikel

In de loop van 2017 zijn er in de Belgische gevangenissen 13 zelfdodingen door gedetineerden geregistreerd. Dat zijn er meer dan de 12 zelfdodingen in 2016, maar minder dan in 2015 en 2014, toen respectievelijk 16 en 18 zelfdodingen geregistreerd werden. Dat is vernomen bij Kathleen Vandevijver, woordvoerster van het gevangeniswezen.

Lees meer

Hulp- en hoorhonden vanaf 1/12/2017 op de refertelijst van het VAPH.

artikel

Op 23 november 2016 keurde het Vlaams Parlement de resolutie goed over het opnemen van de assistentiehond in de refertelijst. Initiatiefnemer was Martine Taelman (Open Vld)[1]. Na een jaar wachten op de minister om deze breed gedragen resolutie ook daadwerkelijk te implementeren, vernemen wij vandaag het goede nieuws dat de assistentiehonden vanaf 1 december daadwerkelijk op de refertelijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) staan.

Lees meer

31 minderjarigen wachten meer dan 15 jaar op een persoonlijke assistentiebudget

artikel

Op haar schriftelijke vraag naar de wachttijden voor minderjarigen op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB), kreeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) een verontrustend antwoord van minister voor welzijn Vandeurzen (CD&V). Voor 128 minderjarigen bedraagt de wachttijd meer dan 10 jaar. Voor 31 minderjarigen zelfs meer dan 15 jaar.

Taelman: “Ik wil de inspanningen niet minimamiseren en het debat niet polariseren, maar deze cijfers zijn voor mij echt onaanvaardbaar.”

Gemiddelde wachttijd 5 jaar

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info