Nieuwe situatie GielsBos na afslanking provincies.

Recent kreeg Martine Taelman een antwoord op haar schiftelijke vraag dd 7 juli 2017 aan het Kabinet van Minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V). Haar vraag ging over de bevoegdheid Welzijn die vanaf 1 januari 2018 niet langer door de provincie mag worden uitgeoefend. Martine Taelman vroeg zich af welk effect dat heeft op vzw’s zoals het GielsBos. Hierbij leest u de volledige vragen en antwoorden.

VRAGEN + ANTWOORDEN
In de bijlage bij de memorie van toelichting bij het decreet van 18 november 2017 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincie vindt men de lijst van provinciale taken/bevoegdheden en instellingen die niet langer door de provincies kunnen worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2018.

Ook voor het beleidsveld Welzijn moeten een aantal instellingen worden overgedragen.

Zo zou de vzw Het GielsBos volgens de bijlage bij de memorie van toelichting zijn vzw- statuut behouden. Vzw Het GielsBos ontvangt van de provincie wel 977.750 euro subsidie.

1.     Zal de Vlaamse overheid hetzelfde bedrag aan subsidies blijven toekennen aan vzw Het GielsBos als de provincie?

In afspraak met de provincie werd overeengekomen dat enkele kostenelementen verder zullen gedragen worden door de provincie. In voornoemd bedrag zitten volgende elementen:

-Beheer natuurdomein rond het Giels Bos

-Ter beschikking stelling infrastructuur aan derden (zwembad en vergaderfaciliteiten)

-Tussenkomst voor gespecialiseerde zorg

     De twee eerste elementen blijven verder ten laste genomen door de provincie Antwerpen. Het laatste element, gespecialiseerde zorg (285.000 euro), zal worden overgeheveld naar het VAPH. Het VAPH zal deze middelen verder blijven uitkeren aan het Giels Bos.

2.Zal de overdacht van de vzw een impact hebben op het statuut van de personeelsleden?

De personeelsleden van het Giels Bos vielen reeds onder een, zij het mee door de provincie beheerde VZW, en onder de cao 319, die van kracht is binnen voorzieningen voor personen met een handicap. Er zal dus geen invloed zijn op het statuut van het personeel.

3.     Zal vzw Het GielsBos de subsidie van 977.750 euro die het vandaag ontvangt van de provincie vanwege de Vlaamse overheid blijven ontvangen van zodra de provincie niet meer bevoegd is voor deze instelling?

Zoals reeds toegelicht blijven een aantal kostenelementen verder ten laste genomen door de provincie; het is de verantwoordelijkheid van de provincie om te bepalen hoe met deze toelagen in de toekomst wordt omgegaan. De subsidies voor gespecialiseerde zorg zullen integraal door het VAPH ingekanteld worden in de subsidiëring voor het Giels Bos. Over de precieze modaliteiten lopen gesprekken tussen VAPH en Giels Bos. 

Lees ook

Nieuwe situatie GielsBos na afslanking provincies.

artikel

Recent kreeg Martine Taelman een antwoord op haar schiftelijke vraag dd 7 juli 2017 aan het Kabinet van Minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V). Haar vraag ging over de bevoegdheid Welzijn die vanaf 1 januari 2018 niet langer door de provincie mag worden uitgeoefend. Martine Taelman vroeg zich af welk effect dat heeft op vzw’s zoals het GielsBos. Hierbij leest u de volledige vragen en antwoorden.

Lees meer

Eindelijk 1 miljoen € aan Vlaams geld voor ontsluiting Beverdonk

artikel

GiB deed bij het gemeentebestuur al meermaals een oproep om werk te maken van een oplossing voor het gevaarlijke –en steeds toenemende- verkeer op de industrieweg en de omliggende woonwijken. Bovendien bevroeg Vlaams parlementslid Martine Taelman herhaaldelijk Vlaams minister Weyts naar de stand van zaken. Telkens wimpelde zowel de minister als de burgemeester het probleem af als onbestaande. Toch is er blijkbaar iets van blijven hangen.

Lees meer

Nood aan een initiatief tegen Geluidsoverlast in Grobbendonk.

artikel

De bewoners van de Grobbendonkse wijken rondom de autostrade (E 313) klagen regelmatig de geluidsoverlast van de autostrade aan.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd op de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) een voorstel gedaan om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. De bewoners van de zones verliezen dus hun woonrecht vanaf 2029. GiB vindt dat een gemiste kans en pleitte in de gemeenteraad van 27 juni voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info