“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

Recent werd op de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) een voorstel gedaan om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. De bewoners van de zones verliezen dus hun woonrecht vanaf 2029. GiB vindt dat een gemiste kans en pleitte in de gemeenteraad van 27 juni voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Het wijzigen van een GRS is een intensieve procedure die niet zo snel wordt opgestart. Daarom is het essentieel deze kans optimaal te benutten. Het huidige kader rond weekendzones voorziet een uitdoofscenario. Dat betekent dat de huidige bewoners mogen blijven wonen, maar dat er na hun verhuis of eventueel overlijden niemand meer mag komen wonen in deze woning, dus dat er dan enkel verblijf voor recreatie mogelijk is. In de praktijk ligt dit echter moeilijk. Zo verbiedt binnenlandse zaken aan een gemeente om iemand te weigeren die zich komt inschrijven om te wonen, ook in een weekendzone. Verder laat Vlaamse wetgeving toe dat er in een weekendzone –weliswaar beperkt- kan gebouwd worden. Die gronden zijn bovendien verkaveld. Een gemeente kan dus geen bouwvergunning weigeren aan een aanvrager die aan de voorwaarden voldoet. Bepaalde zones in Grobbendonk sluiten ook aan bij woonkernen. Praktisch kan je dus niemand verhinderen van er zich de facto te vestigen. Geen initiatief nemen is hetzelfde als alles op zijn beloop laten en tot geen oplossing komen. GiB liet met haar concreet voorstel zien hoe het beter kan.

“WONEN IN HET BOS”

GiB is het niet eens met het voorstel dat aan de Gecoro gedaan werd. Bovendien druist het in tegen alle beloftes die de huidige meerderheid aan de weekendbewoners heeft gedaan. GiB stelt voor dat de gemeente een nieuwe basis voorziet in haar GRS namelijk “wonen in het bos”; gemeenten als Wuustwezel deden het ons al voor. Dat geeft de bewoners een woonrecht, waar ze al zo lang op hopen. Ze hebben dan geen onzekerheid meer maar krijgen wel strikte voorwaarden voor wat er kan en wat niet. Stedenbouwkundig zijn er dan strenge beperkingen zoals een maximum bouwvolume van 80m3, bijvoorbeeld. GiB pleitte er tijdens de recentste gemeenteraad voor dat het gemeentebestuur tijdig bijstuurt.

Martine Taelman: “Ik vind het jammer dat het bestuur zich verschuilt achter het excuus dat de hogere overheid dit alternatief nooit zal goedkeuren. GiB vindt dat de meerderheid het aan de bewoners verplicht is om met een gefundeerde motivatie ook de hogere overheden te overtuigen dat wonen in bosgebied voor bepaalde zones in onze gemeente een goede oplossing zou zijn. ”

Lees ook

Nieuwe situatie GielsBos na afslanking provincies.

artikel

Recent kreeg Martine Taelman een antwoord op haar schiftelijke vraag dd 7 juli 2017 aan het Kabinet van Minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V). Haar vraag ging over de bevoegdheid Welzijn die vanaf 1 januari 2018 niet langer door de provincie mag worden uitgeoefend. Martine Taelman vroeg zich af welk effect dat heeft op vzw’s zoals het GielsBos. Hierbij leest u de volledige vragen en antwoorden.

Lees meer

Eindelijk 1 miljoen € aan Vlaams geld voor ontsluiting Beverdonk

artikel

GiB deed bij het gemeentebestuur al meermaals een oproep om werk te maken van een oplossing voor het gevaarlijke –en steeds toenemende- verkeer op de industrieweg en de omliggende woonwijken. Bovendien bevroeg Vlaams parlementslid Martine Taelman herhaaldelijk Vlaams minister Weyts naar de stand van zaken. Telkens wimpelde zowel de minister als de burgemeester het probleem af als onbestaande. Toch is er blijkbaar iets van blijven hangen.

Lees meer

Nood aan een initiatief tegen Geluidsoverlast in Grobbendonk.

artikel

De bewoners van de Grobbendonkse wijken rondom de autostrade (E 313) klagen regelmatig de geluidsoverlast van de autostrade aan.

Lees meer

“Wonen in het bos” als beter alternatief voor weekendzone?

artikel

Recent werd op de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) een voorstel gedaan om het huidige Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplan (GRS) te herzien. De meerderheid kondigde uitdrukkelijk aan dat er geen initiatief wordt genomen voor de weekendzones. De bewoners van de zones verliezen dus hun woonrecht vanaf 2029. GiB vindt dat een gemiste kans en pleitte in de gemeenteraad van 27 juni voor een alternatief.

UITDOOFBELEID NIET REALISTISCH

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info