België moet archief van VN-commissie over de oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog opvragen en voor het publiek toegankelijk maken

Senator Martine Taelman (Open Vld) wil dat de Belgische regering naar het voorbeeld van de Britse regering een integrale kopie vraagt bij de VN van het uitgebreide archief van de VN-commissie voor de oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog opdat het archief ook in ons land toegankelijk wordt gesteld voor het grote publiek. Deze vraag sluit aan bij een eerder betoog in die zin Veerle Vanden Daelen, de conservator van de Kazerne Dossin en ze lijkt me meer dan terecht stelt Taelman.

Het archief van de VN-commissie over oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog is sinds de start van de Koude Oorlog in de jaren 40 niet meer publiek toegankelijk. Het betreft een bijzonder omvangrijk archief van meer dan 450.000 bladzijden over de holocaust. Binnenkort zal dit archief online te raadplegen zijn. Daarnaast zal het enkel fysiek te raadplegen zijn in Londen en Washington. De Britse regering heeft immers een digitale kopie opgevraagd bij de VN en zij hebben aan de Wiener library de opdracht gegeven om dit publiek toegankelijk te maken. België heeft dit tot op heden nog niet gedaan.

Het desbetreffende archief omvat nochtans 400 Belgische dossiers die nader onderzoek vergen, aldus Taelman: “De herinnering aan de holocaust levend houden is immers niet enkel een erkenning van het verleden, maar ook het streven naar een verdraagzame toekomst. In 2013 werd in de Belgische Senaat een resolutie aangenomen die het aandeel van de Belgische overheid in de holocaust erkent. De resolutie drong erop aan dat de verschillende regeringen van ons land meer aandacht zouden schenken aan de overlevering van en het onderricht in de holocaust. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de Belgische regering de nodige stappen onderneemt om dit archief op te vragen en voor het publiek toegankelijk te maken.”.

Dat alle documenten opnieuw beschikbaar worden, is grotendeels de verdienste van de onderzoeker Dan Plesch, die er jarenlang voor lobbyde bij de VN. Uit zijn onderzoek blijkt dat de Engelsen, Amerikanen en Russen al in december 1942 wisten dat er 2 miljoen joden waren vermoord en dat nog eens 5 miljoen andere joden gevaar liepen te worden gedood. Tevens bevat het archief heel wat informatie over oorlogsmisdaden in België. Het gaat over joden die naar de concentratiekampen werden gevoerd, maar ook over misdaden tegen burgers en krijgsgevangenen.

Senator Martine Taelman vraagt dan ook aan de Belgische Regering om de nodige stappen te ondernemen om een kopie van dit archief op te vragen en om deze documenten in samenwerking met het SOMA (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij) en de Gemeenschappen toegankelijk te maken voor het publiek. Zij zal hieromtrent alvast de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders (MR) bevragen.

De 400 concrete dossiers van landgenoten die het slachtoffer werden van de holocaust zijn belangrijk daar zij een concrete getuigenis zijn van de holocaust en de rol die ons land en de overheden hierin hebben gespeeld. Dit moet blijvend en zo breed mogelijk onder de aandacht worden gebracht van het publiek. De Gemeenschappen vervullen hierin ook een belangrijke rol en dit zowel wat betreft het onderwijs als wat betreft het informeren van het publiek. Ik denk hier onder meer aan de Kazerne Dossin, besluit Taelman. 

Lees ook

3,4 miljoen euro extra voorzien voor Impulseo voor 2018

artikel

Stopzetting uitbetalingen Impulseo

Tijdens de plenaire vergadering van 25 oktober jl., uitte Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman (Open Vld) haar ongerustheid over de stopzetting van uitbetalingen binnen het Impulsfonds. Zij kaartte aan dat Impulseo-steunpunten destijds werden opgericht om huisartsen aan te moedigen zich in regio’s te vestigen waar er een tekort aan huisartsen was. Daarna is er ook een administratieve ondersteuning gekomen voor huisartsen, voor zowel groeps- als solopraktijken.

Lees meer

Beter en genderneutraal vaccineren tegen HPV.

artikel

Vandaag pleitte Martine Taelman er in het parlement voor om de scholen te laten kiezen voor het betere vaccin tegen HPV en er ook jongens mee te vaccineren.

Lees meer

België moet archief van VN-commissie over de oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog opvragen en voor het publiek toegankelijk maken

artikel

Senator Martine Taelman (Open Vld) wil dat de Belgische regering naar het voorbeeld van de Britse regering een integrale kopie vraagt bij de VN van het uitgebreide archief van de VN-commissie voor de oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog opdat het archief ook in ons land toegankelijk wordt gesteld voor het grote publiek. Deze vraag sluit aan bij een eerder betoog in die zin Veerle Vanden Daelen, de conservator van de Kazerne Dossin en ze lijkt me meer dan terecht stelt Taelman.

Lees meer

“Preventie en structurele oplossingen nodig voor ‘high risk’-jongeren”

artikel

Open Vld benadrukt de nood om moeilijke jongeren te blijven begeleiden

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info