849 personen met een handicap wachten langer dan 10 jaar op ondersteuning.

849, dat is het aantal personen met een handicap dat al meer dan 10 jaar wacht op zorg en ondersteuning vanuit het VAPH. Als we deze mensen de ondersteuning geven die ze vragen kost dat de  Vlaamse overheid 22,419 miljoen euro. Nog eens  4.216 personen met een handicap wachten al meer dan 5 jaar op ondersteuning. In totaal zouden er 13.320 personen met een handicap in prioriteitengroep 3 zitten.

 

Dat blijkt uit het antwoord van minister Vandeurzen op een vraag van Martine Taelman, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Open Vld.

Uit het antwoord blijkt dat deze 849 mensen behoren tot de prioriteitengroep 3. Voor de 13.320 personen met een handicap uit prioriteitengroep 3 bedraagt de gemiddelde wachttijd 3,4 jaar, maar wachten 849 personen met een handicap al meer dan 10 jaar op ondersteuning. 6 mensen wachten zelfs meer dan 17 jaar.

In prioriteitengroep 1 zitten vandaag 896 personen met een handicap. De grootste groep zijn mensen die door de regionale prioriteitencommissie het statuut “prioritair te bemiddelen” hebben gekregen. De gemiddelde wachttijd voor deze groep bedraagt 0,35 jaar.

Er werden geen personen met een handicap ingedeeld in prioriteitengroep 2.

Meer dan tien jaar wachten is onaanvaardbaar lang”, stelt Martine Taelman.  “Ik dring er op aan dat met de budgetten die we de komende drie jaar uittrekken de personen in de prioriteitengroep 3 die meer dan 10 jaar op de wachtlijst staan, eindelijk ondersteuning zullen krijgen”.

Voor 2017 trekt de Vlaamse overheid 54,75 miljoen euro uit voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Voor 2018 is dat 47,243 miljoen euro en voor 2019 57,006 miljoen euro. Voor het eerst zullen de middelen verdeeld worden tussen de verschillende prioriteitengroepen. Dat betekent dat er voor het eerst ook een budget zal worden vastgelegd voor de prioriteitengroep 3. Binnen deze groep zouden de budgetten worden toegekend in functie van de datum van registratie van de actieve vraag op de wachtlijst.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat hij omwille van budgettaire redenen geen maximale wachttijd voor mensen in prioriteitengroep 2 kan definiëren.

Lees ook

België moet archief van VN-commissie over de oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog opvragen en voor het publiek toegankelijk maken

artikel

Senator Martine Taelman (Open Vld) wil dat de Belgische regering naar het voorbeeld van de Britse regering een integrale kopie vraagt bij de VN van het uitgebreide archief van de VN-commissie voor de oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog opdat het archief ook in ons land toegankelijk wordt gesteld voor het grote publiek. Deze vraag sluit aan bij een eerder betoog in die zin Veerle Vanden Daelen, de conservator van de Kazerne Dossin en ze lijkt me meer dan terecht stelt Taelman.

Lees meer

“Preventie en structurele oplossingen nodig voor ‘high risk’-jongeren”

artikel

Open Vld benadrukt de nood om moeilijke jongeren te blijven begeleiden

Lees meer

Gemeentelijke toelating tot crematie kan voortaan vlotter

artikel

Vandaag keurde het Vlaams Parlement het decreet unaniem goed met betrekking tot goedkeuring crematie, geïnitieerd door Martine Taelman (Open vld). Waar in het verleden enkel de ambtenaar van de burgerlijke stand die goedkeuring kon geven, kan dat voortaan ook door een gemachtigd beambte van het gemeentebestuur.

Lees meer

849 personen met een handicap wachten langer dan 10 jaar op ondersteuning.

artikel

849, dat is het aantal personen met een handicap dat al meer dan 10 jaar wacht op zorg en ondersteuning vanuit het VAPH. Als we deze mensen de ondersteuning geven die ze vragen kost dat de  Vlaamse overheid 22,419 miljoen euro. Nog eens  4.216 personen met een handicap wachten al meer dan 5 jaar op ondersteuning.

Lees meer
Martine

Martine

Meer info

Martine

Parlement

Meer info

pers

Lokaal

Meer info